:

:


»
»

Руки на коленях. Слева – Томенко, справа – Черняк
Руки на коленях. Слева – Томенко, справа – Черняк
: 0
Клон

.

:
(AND, OR NOT) . (*) .

:
(*) .
:   
:
: